Προσβασιμότητα - ZOYZ
Είσοδος Ξεκίνησε Από Εδώ

Προσβασιμότητα

Δήλωση Προσβασιμότητας

With an emphasis on improving the user experience, CardPage is committed to promoting accessibility and creating a website that is accessible to the general public and people with disabilities. In order to make the website accessible, and in keeping with accessibility guidelines, we have dedicated a great deal of time and effort. At CardPage, multiple technologies are used to comply with the relevant accessibility standards set by the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 at the AA level. Even though we strive to ensure site accessibility, it is possible that certain sections of the website may not conform completely to WCAG 2.0 guidelines. If you run into an issue regarding this matter, feel free to send us any feedback, notes, comments or suggestions. Our team is committed to improving accessibility and would be happy to hear from you if you encounter any problems.
Ο Ιστότοπός σας με Την
Ταχύτητα του Φωτός
Φτιάξε Μια Ιστοσελίδα

Περισσότεροι από 2403 ιστότοποι δημιουργήθηκαν στη USσήμερα!